Kulturkapital AB arrangerar fortbildning för musiklärare på olika nivåer. Lärare är fil dr Gunno Klingfors. Kurserna hålls som regel i centrala Stockholm.
Skolor, kommuner och andra organisationer kan engagera Gunno Klingfors som lärare/föredragshållare. För större skolor/organisationer är det ett mycket kostnadseffektivt alternativ. Maila oss för info om kostnader och villkor.

Det finns stor efterfrågan på fortbildning för musiklärare. Men p.g.a. arbetsbelastning, vikariefrågan och skillnader mellan skolors planering är det svårt att hitta dagtider som passar tillräckligt många. Därför undersöker vi om det finns förutsättningar att ordna fortbildning på kvällar och/eller helger i Stockholm, Malmö, Umeå och Göteborg.

Omfattning: 3-4 timmar.
Lärare: fil dr Gunno Klingfors
Pris: ca 500:- + moms (125:-). Studiematerial ingår.