Enligt Lgr/gy 11 ska digitala verktyg användas i musikundervisning. Vilka verktyg ska man välja?
1
Plattform

WIN- och MAC-datorer fungerar lika bra i musiksammanhang. Skillnaden är att MAC är dyrare och att det finns fler program för WIN, i synnerhet gratis-program.
Specialbyggda musikdatorer kör WIN.

2
ALLA SKA MED

En central grundprincip är att alla ska ha samma möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen. Därför måste verktygen finnas för både WIN och MAC (platt-formsoberoende). Undvik alltså Logic, Samplitude, Garageband etc.

3
GRATISPROGRAM

Gratis verktyg ger alla elever samma chans. Det finns gott om bra gratis-program. Ofta används alltför avan-cerade verktyg i nybörjarundervisning. Det leder till att det här med datorer och musik verkar svårare än vad det är.

4
NOTSKRVNING

Notskrivnings-program är ett effektivt och roligt sätt att lära sig noter och hur musik byggs.
Låt eleverna lösa hemuppgifter med hjälp av notskrivningsprogram fr.o.m. mellanstadiet..