1
SÅNGLÄRA 1.0

Innehåller grundläggbande information som serien bygger på.
Innehåller röstlära, olika sångsätt presenteras och en
kortfattad sånghistoria med avsnitt om kastratsång,
Finns här.

2
MIKROFONSÅNG 1.0

Fokus på mikrofonsång. Förslag på övningar, intonation och
mikrofonsång, hur man väljer mikrofon, ställer sångljud,
sångredigering i dator etc.
Släpps VT 2016.

 

3
nYTT OM GAMMAL SÅNG 2.0

Uppdatering av boken Nytt om gammal sång [1991] och en lättillgänglig sammanfattning av sångdelen i Gunno Klingfors doktorsavhandling om Bachs sångare.
Släpps VT 2016.

4
KASTRATEN MORESCHI 1.0

Ger en bild av hur kastratsångare kunde låta genom bearbetning av kastratinspelningarna från 1902 och 1904 med modern teknik utifrån
historiska källor.
Släpps i maj/juni 2016.